T. J. Sokol Předměřice nad Labem

Tělocvičná jednota Sokol Předměřice nad Labem je součástí Orlické župy, která sdružuje  39 sokolských tělocvičných jednot. Sokol v Předměřicích byl založen v roce 1890. V současné době má naše jednota má více jak 160 aktivních členů, kteří jsou zapojeni v některém ze sportovních nebo kulturních oddílů.

Největší členskou základnu má dnes florbalový oddíl, dále pak oddíly rychlostní kanoistiky, dračích lodí, gymnastiky, volejbalu, nohejbalu a divadla. Činnost naší T.J. si nedokážeme představit bez významné podpory obce Předměřice nad Labem a také našich sponzorů.

Stručně ze sokolské historie 

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v České republice, která vznikla již v roce 1862 a brzy se rozšířila do celého světa. Jeho posláním bylo od začátku přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální a působit tím na povznesení celé společnosti. Svým vlasteneckým zaměřením měl Sokol silný vliv na formování národního cítění a jeho 150 letá historie je odrazem pohnutých událostí v Evropě.

Základní organizační jednotkou Sokola jsou tělocvičné jednoty, které se sdružují do sokolských žup. Ústředím je Česká obec sokolská (ČOS). Sokolská organizace nabízí všem zájemcům rozsáhlý program pro využití volného času. Umožňuje zvýšení fyzické zdatnosti tělovýchovnou a sportovní činností všestranného a speciálního charakteru, ale také účast na kulturním a společenském životě sokolských jednot. Právě toto spojení je pro Sokol typické.

Sokol ve své historii musel několikrát svoji činnost přerušit. Poprvé tomu bylo v roce 1914 s vypuknutím I. světové války, stejně tak tomu bylo v době druhé světové války. Nejdelší odmlku však Sokol zaznamel v letech 1948 - 1989, aby na sklonku roku 1989 byl po dlouhých 41 letech znovu svoji činnost obnovil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Nohejbal: Memoriál Pavla Mrkvičky již 7.12.2013

03.12.2013 17:46

Divadelní soubor pořádá OBECNÍ PLES!!!

03.12.2013 11:35
Divadelní soubor pořádá již tradiční 3.Obecní ples. Plesové veselí se uskuteční dne 1.2.2014 v sále...

Dětská mikulášská zábava

29.11.2013 09:49
Dne 7.12. 2013 pořádáme od 14,30 v sále U Bajerů již tradiční "Dětskou mikulášskou...

Divadelní zábava

17.11.2013 08:35
Divadelní zábava se koná dne 16.11.2013 od 20,00 v sálerestaurace U Bajerů.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.